Partneři

K tomu, aby se Branické divadlo mohlo rozvíjet a vytvářet divadelní a společenské aktivity, naplňovat své poslání a přinášet společensky potřebné impulsy, potřebuje divadlo každý rok získat partnery. Vstupte do týmu partnerů a sponzorů Branického divadla. Umožníte nám tak přinášet kvalitní a inspirativní kulturní zážitky.

NABÍZENÉ FORMY PARTNERSTVÍ:

Jsme si vědomi, že každý partner potřebuje individuální přístup a jsme připraveni s Vámi o konkrétních podmínkách jednat osobně.

Výše uvedené formy partnerství je možno různým způsobem kombinovat a přizpůsobit požadavkům a potřebám potencionálního partnera, případně je doplnit o specifické formy odpovídající zaměření partnera a jeho činnosti. Zároveň je možné plnění partnera směrem k projektu skládat i nefinanční formou, např. pojištění projektu, doprava v rámci výroby i následných doprovodných akcí, během jeho distribuce, poskytnutí prostor apod.

Pro více informací o možnostech sponzorské nebo dárcovské podpory a výhodách spolupráce s Branickým divadlem kontaktujte prosím:
Václav Čížkovský 723 036 221 waclaw@branickedivadlo.eu
BCD CZ a.s.   IČ: 61673145
Branická 63, PRAHA 4 – Braník, 147 00
KONTAKT: info@branickedivadlo.eu, +420 602 542 969

Hlavní mediální partner

© 2016 to-nik.cz